Η εταιρεία ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΕ , Βιομηχανία Ζωοτροφών - Εμπορία Δημητριακών ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2001 με αντικείμενο την εμπορία σιτηρών και λοιπών δημητριακών καρπών, αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο 12ο χλμ. Κατερίνης - Καρίτσας, όπου σε έκταση 9000 τ.μ. βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας 5 τόνων/ώρα, 7 σιλό αποθήκευσης, 2 σιλό ξήρανσης, 1 σιλό αναμονής, 1 ξηραντήριο με δυνατότητα ξήρανσης 400 τόνους/24ώρο, 1 ψύκτης καθώς και αποθηκευτικός χώρο χωρητικότητας 4.000 τόνων.

Η εταιρεία επίσης διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της.Η εταιρεία διαθέτει ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο πωλήσεων, που καλύπτει τους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας σε πρώτη ύλη δημητριακών οδήγησε το 2006 στην έναρξη εισαγωγών από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Η εταιρεία, με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της, προσφέρει πλήρεις και ισορροπημένες σύνθετες ζωοτροφές για όλα τα παραγωγικά ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια).

Το 2005 η εταιρία πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000/ENISO9001:2000 και το 2006 πήρε τον αριθμό εγγραφής EL22320.610.000001 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.