Ο βασικός στόχος σε μια επιτυχή κτηνοτροφική επιχείρηση είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής και των κερδών. Η αυξανόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους από τις τιμές του γάλακτος και τις άλλες δαπάνες, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, τόσο για αποδοτικότητα όσο και για ποιότητα στην εκτροφή των ζώων, καθιστούν απαραίτητες τις σύγχρονες ιδέες και λύσεις.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τη NUTRIFARM ABEE, ανέπτυξε ένα πλήρες πρόγραμμα διατροφής για όλα τα στάδια του παραγωγικού κύκλου των ζώων που εγγυάται την υγεία και την μέγιστη απόδοσή τους. Η ανάπτυξη αυτού του καινοτόμου προγράμματος διατροφής για την ελληνική κτηνοτροφία είναι προϊόν της σύγχρονης έρευνας αλλά και πρακτικής εμπειρίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει το ευρύ φάσμα των συστημάτων τροφοδοσίας και διαχείρισης των κοπαδιών, δίνοντας σημασία στην απόδοση, στην ποιότητα και στο κόστος των προϊόντων.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα πλήρη διατροφικό σχεδιασμό (από την συντήρηση των δημητριακών, την παραγωγή των καταλλήλων μιγμάτων μέχρι την κατάρτιση σιτηρεσίων βάσει των αναγκών της κάθε κτηνοτροφικής μονάδας και τον έλεγχο της απόδοσης των ζώων) και παρέχει στον Έλληνα παραγωγό διατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, θέτοντας τη βάση για μια σωστή και υγιεινή διατροφή των ζώων του και υψηλές αποδόσεις.

Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που το όνομα της εταιρεία μας αποτελεί για τον παραγωγό συνώνυμο της ποιότητας και της σύγχρονης επιστημονικής διατροφής.

Η εταιρεία, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, διαθέτει τα πιό προηγμένα συστήματα ανάμιξης που, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζουν την ακρίβεια στην σύνθεση και παραγωγή των προϊόντων.

Η παραγωγή των μιγμάτων γίνεται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000, που εξασφαλίζει την σταθερή ποιότητα των προϊόντων.

Η ποιότητα των προϊόντων παραμένει αναλλοίωτη καθώς αποθηκεύονται είτε σε silo, είτε σε επίπεδες αποθήκες, που πληρούν τις προδιαγραφές για την σωστή φυσική συντήρηση και αποθήκευση.

Οι ζωοτροφές μας έχουν ισορροπημένη σύνθεση και καλύπτουν πλήρως όλες τις διατροφικές ανάγκες των παραγωγικών ζώων, ώστε να είναι υγιή με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Για την παραγωγή των σύνθετων ζωοτροφών μας χρησιμοποιούνται οι καλύτερες πρώτες ύλες από την Ελλάδα και την ΕΕ. Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται σχολαστικά, με κριτήριο τόσο την ποιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα υψηλή πεπτικότητα και καλύτερη αξιοποίηση της τροφής, όσο και το κόστος. Για την συνεχή διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των πρώτων υλών, η εταιρεία μας έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό τους από σκόνη και ξένα σώματα.

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες καθώς και τα τελικά προϊόντα, υπόκεινται σε αυστηρό εργαστηριακό έλεγχο βάσει Διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών της ΕΕ από την εταιρεία μας καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της, παρέχοντάς τους επιστημονικές συμβουλές σε θέματα διατροφής και προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις της κάθε μονάδας. Επίσης, φροντίζουμε για την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των πελατών μας οργανώνοντας εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της διατροφής, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς να μειώσει ο παραγωγός το κόστος διατροφής και η συμπληρωματική σύνθετη ζωοτροφή (μίγμα) να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα φέρνοντάς του μεγαλύτερη επιτυχία στην εκτροφή.