Για τον σημαντικό κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, η εταιρεία μας παράγει και διαθέτει ένα πλήρες και εξειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων που εγγυάται την υγεία των ζώων και τη μέγιστη απόδοσή τους.

*TK 102 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (για την εποχή επιβάσεων - μάρκαλου)

Το μίγμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου της μονάδας ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των προβάτων κατά την περίοδο αυτή. Χορηγείται συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές, κατά προτίμηση άχυρο.
Χορηγούμε 300-450 gr την ημέρα μέρα μετά του βασικού σιτηρεσίου για διάστημα 15 ημερών πριν και μετά τις προβλεπόμενες οχείες.


*ΤΚ 103 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Το μίγμα αυτό είναι ειδικά προσαρμοσμένο για την εγκυμοσύνη των πρώιμων αιγοπροβάτων και χορηγείται συμπλη¬ρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές.
Χρήση:
α) ένα μήνα πριν από τον τοκετό χορηγούμε από 500 gr /ζώο ως 1 kg/ ζώο την ημέρα
β) μετά τον τοκετό για δέκα ημέρες με σταδιακή αλλαγή από μίγμα γαλακτοπαραγωγής.


*ΤΚ 10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένες μονάδες ημιεντατικής εκτροφής για τη διατροφή των βελτιωμένων εγχώριων αιγοπροβάτων κατά την υψηλή γαλακτοπαραγωγική περίοδο (1,5 - 2,5 It γάλα/ημέρα) συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές.
Χρήση:
α) στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης χορηγούμε 500 gr/ζώο
β) από τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό χορηγούμε από 700 gr έως 1 kg/ζώο
γ) για παραγωγή 1 It γάλακτος ή ένα θηλαζόμενο αρνί-κατσίκι χορηγούμε 850 gr/ζώο
δ) για παραγωγή 2 It γάλακτος ή δύο θηλαζόμενα αρνιά-κατσίκια χορηγούμε 1500 gr/ζώο πέρα των αναγκών συντήρησης.


*ΤΚ 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένες μονάδες εντατικής εκτροφής για τη διατροφή των βελτιωμένων εγχώριων αιγοπροβάτων κατάτην γαλακτοπαραγβγική περίοδο 1-1,5 λίτρα γάλα/ημέρα , συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδοειδής ζωοτροφές .

Χρήση:

α. στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης χορηγούμε 600γρ/ζώο
β. από τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό χορηγούμε από 800γρ. έως 1 κιλό/ζώο
γ. για παραγωγή 2 λιτρα γάλακτος ή ένα θηλαζόμενο αρνί-κατσίκι χορηγούμε 1400γρ/ζώο πέρα των αναγκών συντήρησης .


*ΤΚ 12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΓΙΑ ΑΙΓΕΣ -

Η πρώτη σύνθετη ζωοτροφή σχεδιασμένη για αίγες γαλακτοπαραγωγής . Το παραπάνω μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένες μονάδες για την διατροφή των αιγών κατά την γαλακτοπαραγωγική περίοδο και χορηγείται συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές. Χρήση α) στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον 3ο μήνα εγκυμοσύνης 500γρ/ζώο, β) από τον 3ο μήνα μέχρι τον τοκετό 1κιλ/ζώο, γ) για παραγωγή 1 λιτρου γάλακτος ή ένα θηλαζόμενο αρνί-κατσίκι 500γρ/ζώο, δ) για παραγωγή 2 λίτρα γάλακτος ή δύο θηλαζόμενα αρνιά-κατσίκια δίνουμε 900γρ/ζώο.


*ΤΚ 1000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένες μονάδες εντατικής εκμετάλλευσης που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις, για τη διατροφή των βελτιωμένων αιγοπροβάτων κατά την αρχή της υψηλής γαλακτοπαραγωγικής περιόδου(2-2,5Κ γάλα/ημέρα) και χορηγείται συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές.
Χρήση:
α) στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον 3° μήνα της εγκυμοσύνης χορηγούμε 500 gr/ζώο
β) από τον 3°μήνα της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό χορηγούμε από 700 gr έως 1 kg/ζώο
γ) για παραγωγή 1 It γάλακτος ή ένα θηλαζόμενο αρνί-κατσίκι χορηγούμε 750gr/ζώο
δ) για παραγωγή 2 It γάλακτος ή δύο θηλαζόμενα αρνιά-κατσίκια χορηγούμε 1400 gr/ζώο πέρα των αναγκών συντήρησης.


*ΤΚ 101 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1+1 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άριστο πρωτεϊνικό συμπλήρωμα για την πλήρη αξιοποίηση των δημητριακών καρπών. Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακά σε αναλογία 1 προς 1.


*ΤΚ 1001 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1 + 1 PLUS, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άριστο υψηλό πρωτεϊνικό συμπλήρωμα για την πλήρη αξιοποίηση του γενετικού υλικού των βελτιωμένων αιγοπροβάτων και των παραγόμενων δημητριακών καρπών. Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακούς καρπούς σε αναλογία 1 προς 1 σε περιόδους διατήρησης υψηλής γαλακτοπαραγωγής (2 It γάλα/ημέρα) και σε αναλογία 1 προς 2/3 δημητριακών σε περιόδους χαμηλής γαλακτοπαραγωγής (1 ^γάλα/ημέρα) για την διατήρηση της παραγωγής.


*ΤΚ 01001 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1+1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άριστο υψηλό πρωτεινικό συμπλήρωμα για την πλήρη αξιοποίηση του γενετικού υλικού των αιγοπροβάτων και των παραγόμενων δημητρικών καρπών κατά την υψηλή γαλακτική περίοδο .Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακούς καρπούς σε αναλογία 1 προς 1σε περιόδους διατήρησης υψηλής γαλακτοπαραγωγής 2 λίτρα γάλα/ημέρα και σε αναλογία 1 προς 2/3 δημητριακών σε περιόδους χαμηλής γαλακτοπαραγωγής 1 λίτρο γάλα/ημέρα για την διατήρηση της παραγωγής.


*ΤΚ 1110 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ.

Το μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένες μονάδες ημίεντατικής εκτροφής για την διατροφή των βελτιωμένων εγχώριων αιγοπροβάτων κατά την γαλακτοπαραγωγική περίοδο 1-2 λίτρα γάλα/ημέρα που διατρέφονται συμπληρωματικά με ενσίρωμα καλαμποκιού .

Χρήση:

α. στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης χορηγούμε 600 γρ/ζώο
β. από τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό χορηγούμε από 800γρ

εως 1 κιλό/ζώο

γ. για την παραγωγή 1 λίτρου γάλακτος ή ένα θηλαζόμενο αρνί-κατσίκι χορηγούμε 850γρ/ζώο
δ.για την παραγωγή 2 λίτρα γάλακτος ή δύο θηλαζόμενα αρνιά-κατσίκια χορηγούμε 1400γρ/ζώο πέρα των αναγκών συντήρησης.


*ΤΚ 0101 SPECIAL ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1+1 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πρωτεϊνικό συμπλήρωμα σχεδιασμένο ειδικά για την πλήρη αξιοποίηση των δημητριακών καρπών. Το συμπύκνωμα χορηγείται για την διατροφή των αιγοπροβάτων της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας κατά την γαλακτοπαραγωγική περίοδο με παράλληλη χρήση καλής ποιότητας χονδροειδών τροφών. Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακά σε αναλογία 1 προς 1.


*TK 100 Stop ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Το μίγμα χορηγείται συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές. Για το ομαλό τέλος της γαλακτοπαραγωγής, 15 ημέρες πριν το τέλος της γαλακτοπαραγωγής και 15 ημέρες αφότου σταματήσει η γαλακτοπαραγωγή, χορηγούμε 800 gr/ζώο την ημέρα.


*ΤΚ 015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

Το μίγμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την σωστή ανάπτυξη των αμνοεριφίων και την αύξηση του εμπορεύσιμου γάλακτος. Χορηγούμε κατά βούληση 200-500 gr/10 kg Ζ.Β. σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας χονδροειδή τροφή.


*ΤΚ 17 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

Το μίγμα απευθύνεται σε οργανωμένους εκτροφείς πάχυνσης αμνοεριφίων, ειδικά για μετά τον απογαλακτισμό , για πάχυνση και είναι τέλεια εναρμονισμένο με τις διατροφικές απαιτήσεις του Έλληνα καταναλωτή για αρνιά γάλακτος . Χορηγούμε κατά βούληση 200-500γρ/10κιλ Ζ.Β.σε συνδιασμό με άριστης ποιότητας χονδροειδή τροφή , μέχρι τη σφαγή τους.


*ΤΚ 18 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η συμπληρωματική αυτή ζωοτροφή αποτελεί τη σωστή προετοιμασία για τα ζώα αντικατάστασης. Η υψηλή απόδοση στο γάλα επιτυγχάνεται με το παραπάνω μίγμα το οποίο χορηγείται σε αναλογία 40% του ολικού σιτηρεσίου.


*ΤΚ 19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το μίγμα χορηγείται για την διατροφή των αιγοπροβάτων κατά την ξηρά περίοδο και εγκυμοσύνη καθώς και κατά τη συντήρηση της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου, συμπληρωματικά με άριστης ποιότητας χονδροειδείς ζωοτροφές (άχυρο). Για τα ζώα ξηράς περιόδου οι ποσότητες ρυθμίζονται ανάλογα με τη φυσική και σωματική κατάσταση τους και τον προορισμό τους.
Χρήση:
α) στην ξηρά περίοδο μέχρι και τον 3°μήνα της εγκυμοσύνης χορηγούμε 500 gr/ζώο
β) από τον 3° μήνα της εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό χορηγούμε 900 gr/ζώο
γ) για συντήρηση -γαλακτοπαραγωγή 700 mI γάλακτος /μέρα χορηγούμε 700 gr/ζώο.


*ΤΚ 181 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1+1 ΑΜΝΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πρωτεινικό συμπλήρωμα για την αξιοποίηση των δημητριακών καρπών. Το συμπύκνωμα χορηγείται για την διατροφή των αμνάδων γαλακτοπαραγωγής από τον 3ο μήνα της ζωής τους έως τον 10ο συμβάλλοντας στην απόκτηση και διατήρηση της σωματικής κατάστασης των αμνάδων καθώς και στην σωστή προετοιμασία τους ώστε να εκδηλώσουν το σύνολο του γενετικού τους δυναμικού . Χορηγούμενη ποσότητα συμπυκνωμένων ζωοτροφών από 300γρ-700γρ/ζώο την ημέρα. Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακά σε αναλογία 1 προς 1.


*ΤΚ 106 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 1+1 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Πρωτεινικό συμπλήρωμα για την πλήρη αξιοποίηση των δημητριακών καρπών. Το συμπύκνωμα χορηγείται για την διατροφή των αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής κατά το τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης και για τις επόμενες 20 μέρες μετά τον τοκετό. Χορηγούμενη ποσότητα συμπυκνωμένων ζωοτροφών από 500γρ/ζώο ως 1κιλό /ζώο την ημέρα και μετά τον τοκετό έως 1200γρ/ζώο την ημέρα. Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται με δημητριακά σε αναλογία 1 προς 1.


*ΤΚ 115 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 50/50 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ.

Το μίγμα είναι ένα άριστο πρωτεινικό συμπλήρωμα ειδικά σχεδιασμένο για την σωστή ανάπτυξη και πάχυνση των αμνοεριφίων. Απευθύνεται σε οργανωμένους εκτροφείς πάχυνσης αμνοεριφίων για την πλήρη αξιοποίηση των δημητριακών καρπών σε αναλογία 1 προς 1.


ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για τα αιγοπρόβατα η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τη NUTRIFARM ABEE, διαθέτει ειδικά προϊόντα που βοηθούν τον εκτροφέα - παραγωγό στην παρασκευή των τροφών των ζώων του ή στη διατροφή τους σε ειδικές περιόδους της ζωής τους.

• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ 2% - 2,5%
• ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ για αρνιά και κατσίκια. Χρησιμοποιείται στον τεχνητό θηλασμό θηλαζόντων αρνιών και κατσικιών.
Δοσολογία:
Για αρνιά: 1 kg σκόνης γάλακτος σε 5,5 It νερό
Για κατσίκια: 1 kg σκόνης γάλακτος σε 7 It νερό
• ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ