ΤΚ 246 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΩΝ 0-16 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Το εναρκτήριο αυτό μίγμα χορηγείται κατά βούληση σε γαλόπουλες από την έναρξη της εκτροφής έως την 16η εβδομάδα της ζωής τους.


ΤΚ 247 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΩΝ 16 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

Το εναρκτήριο αυτόμίγμα χορηγείται κατά βούληση σε γαλόπουλες από την 16η εβδομάδα της ζωής τους έως τη σφαγή.


ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την NUTRIFARM ABEE, διαθέτει πλήρη σειρά ειδικών προϊόντων για την πτηνοτροφία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις στον πτηνοτρόφο. Τα ειδικά αυτά προϊόντα του δίνουν τη δυνατότητα να παρασκευάσει μόνος του τις τελικές τροφές.
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2,5%

Χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφών πτηνοτροφίας, σε ποσοστό 2,5% της τελικής τροφής. Εξισορροπεί την τελική τροφή σε ανόργανα στοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και αμινοξέα.