*ΤΚ 220 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπήκτων 3mm (pellets) κόκκινου χρώματος και χορηγείται κατά βούληση σε νεαρά πτηνά από ηλικίας 2 μηνών και άνω, σε κάθε αναπαραγωγικής περιόδου πουλιά (μάνες και μικρά) καθώς και κατά την ξηρή περίοδο (συντήρηση).


*ΤΚ 225 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπήκτων 3mm (pellets) κόκκινου χρώματος και χορηγείται κατά βούληση σε ενήλικα πτηνά αγώνων. Η τροφή αυτή είναι υψηλής θρεπτικής αξίας. Περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια για την προετοιμασία των πτηνών.


*ΤΚ 230 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ - ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπήκτων 3mm (pellets). Χορηγείται κατά βούληση για την διατροφή φτερωτών θηραμάτων (ορτυκιών, φασιανών και περδίκων) ηλικίας 30 - 90 ημερών.