*ΤΚ 140 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Το παραπάνω μίγμα χορηγείται σε στρουθοκαμήλους από την έναρξη της ωοτοκίας τους και όσο αυτή διαρκεί. Χορηγούμε κατά βούληση τροφή, περίπου 1,8 - 2,3 kg ανά ζώο ανά ημέρα.
Είναι άριστα ισορροπημένη τροφή και οδηγεί σε μια ωοτοκία υψηλής απόδοσης με αυγά κανονικού μεγέθους (1350¬1750 gr), στέρεου κελύφους, υψηλής γονιμότητας και εκκολαπτικότητας.

Για τις ανάγκες των αυγών σε ασβέστιο μπορείτε να χορηγείτε επιπλέον μαρμαρόσκονη στην παρακάτω δοσολογία :

Από 0 - 60 αυγά δεν χρειάζεται συμπλήρωμα
Από 61 - 90 αυγά 1 % επιπλέον μαρμαρόσκονη
Από 91- 120 αυγά 2% επιπλέον μαρμαρόσκονη
Από 121 και πλέον αυγά 3% επιπλέον μαρμαρόσκονη


*ΤΚ 143 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ 3 - 6 ΜΗΝΩΝ

Το μίγμα χορηγείται κατά βούληση σε στρουθοκαμήλους ηλικίας από 90 ημερών έως 180 ημερών.
Χορηγούμε ποσότητα περίπου ίση με το 3 - 4% του ζωντανού βάρους τους. Π.χ σε στρουθοκάμηλο ζων. βάρους 50kg
χορηγούμε περίπου 1500 - 2000 gr/ημέρα.


*ΤΚ 144 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Η τροφή αυτή χορηγείται κατά βούληση σε στρουθοκαμήλους πάχυνσης ηλικίας από 6 μηνών εώς τη σφαγή (10-14 μηνών). Χορηγούμε ποσότητα περίπου ίση με το 3% του ζωντανού βάρους τους. Π.χ. σε στρουθοκάμηλο ζων. βάρους 50kg χορηγούμε περίπου 1500 gr/ ημέρα, σε στρουθοκάμηλο ζων. βάρους 100kg χορηγούμε περίπου 3000 gr/ ημέρα. Η τροφή αυτή είναι υψιενεργειακή, προσφέροντας ταχύ ρυθμό πάχυνσης και οδηγώντας σε σφάγια άριστης ποιότητας με οξειδωτική σταθερότητα.


*ΤΚ 145 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Το μίγμα χορηγείται κατά βούληση σε στρουθοκαμήλους ηλικίας από 6 μηνών έως την αρχή της ωοτοκίας ή και κατά τη διάρκεια της διακοπής της ωοτοκίας, λόγω φυσιολογικής παύσης της, σε ελεγχόμενη ποσότητα. Χορηγούμε ποσότητα περίπου ίση με το 1-2% του ζωντανού βάρους τους. Π.χ. σε στρουθοκάμηλο ζων. βάρους 100kg χορηγούμε περίπου 1000 -2000 gr/ημέρα.


*ΤΚ 146 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ 0-2 ΜΗΝΩΝ (Έναρξης)

Το εναρκτήριο αυτό μίγμα χορηγείται κατά βούληση σε νεοσσούς στρουθοκαμήλων από ηλικίας 1 ημέρας έως την ηλικία των 2 μηνών. Είναι ελκυστική και σωστά ισορροπημένη για γρήγορη ανάπτυξη των νεοσσών. Χορηγούμε ποσότητα περίπου ίση με το 4-6 % του ζωντανού βάρους τους. Π.χ. σε νεοσσό ζων.βάρους 8kg χορηγούμε περίπου 320-480 gr/ ημέρα, σε νεοσσό ζων. βάρους 20kg χορηγούμε περίπου 800-1200 gr/ ημέρα.


*ΤΚ 147 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ 1-3 ΜΗΝΩΝ

Το μίγμα χορηγείται κατά βούληση σε νεοσσούς στρουθοκαμήλων ηλικίας από 1 έως 90 ημερών που προορίζονται για πάχυνση. Χορηγούμε ποσότητα περίπου ίση με το 4-6 % του ζωντανού βάρους τους. Π.χ. σε νεοσσό ζων.βάρους 8kg χορηγούμε περίπου 320-480 gr/ ημέρα, σε νεοσσό ζων. βάρους 20kg χορηγούμε περίπου 800-1200 gr/ ημέρα.