*ΤΚ 045 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Το μίγμα απευθύνεται σε οικόσιτες πουλάδες που προορίζονται για όρνιθες αυγοπαραγωγής . Χορηγείται κατά βούληση από τον 4ο μήνα και μέχρι έναρξη του 5% της ωοτοκίας.


*ΤΚ 040 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α' ΗΛΙΚΙΑΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Το μίγμα απευθύνεται σε οικόσιτα πουλιά που προορίζονται για ορνίθια κρεατοπαραγωγής ή ορνίθια αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση κατά τους 2 πρώτους μήνες της ζωής τους.


*ΤΚ 042 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B' ΗΛΙΚΙΑΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Το μίγμα απευθύνεται σε οικόσιτα πουλιά κρεατοπαραγωγής β' ηλικίας και σε πουλάδες που προορίζονται για όρνιθες αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση από τους 2 μήνες και μετά.


*ΤΚ 047 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Το μίγμα χορηγείται κατά την περίοδο ανάπτυξης & ωοτοκίας των πουλάδων χωρικής πτηνοτροφίας.Χορηγείται κατά βούληση.


*ΤΚ 48 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ -

Απευθύνεται σε οργανωμένες πτηνοτροφικές μονάδες αυγοπαραγωγής εντατικής εκμετάλλευσης κατά την περίοδο της ωοτοκίας και χορηγείται κατά βούληση.