Η εταιρεία μας παράγει και διαθέτει μια σειρά από ζωοτροφές για χοιρινά, για όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, οι οποίες παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και περιέχουν πρωτεΐνες αποκλειστικά φυτικής προέλευσης. Έχουν υψηλή θρεπτική αξία και αποδίδουν μεγάλη παραγωγή στο συμφερότερο κόστος.

*ΤΚ 050 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΩΝ & ΘΗΛΑΖΟΝΤΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπηκτών (pellets) και χορηγείται σε έγκυες χοιρομητέρες. Στο πρώτο μισό της κυοφορίας τους χορηγούμε 2-2,5 kg ημερησίως/χοιρομητέρα, ενώ στο δεύτερο μισό χορηγούμε 3-3,5 kg ημερησίως μέχρι 7 ημέρες πριν τον τοκετό, όπου μειώνουμε την ποσότητα στο 1,5 kg ημερησίως/χοιρομητέρα. Στις θηλαζόμενες χοιρομητέρες χορηγείται κατά βούληση και μπορεί να καταναλώνει για κάθε θηλαζόμενο χοιρίδιο 450 gr.


*ΤΚ 053 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΩΝ (έως 25 kg)

Το μίγμα είναι με τη μορφή συμπηκτών (pellets) και χορηγείται κατά βούληση σε νεαρά χοιριδία ηλικίας 7-8 ημερών συμπληρωματικά του μητρικού γάλακτος. Μπορεί να αποτελέσει την μοναδική πλήρη τροφή τους μέχρι τον απογαλακτισμό τους (σε ηλικία 30 ημερών ) και στη συνέχεια μέχρι 25-30 kg ζωντανού βάρους.


*ΤΚ 055 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (30-60 kg)

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπηκτών (pellets) και χορηγείται κατά βούληση σε νεαρούς χοίρους προπάχυνσης αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους μέχρι 60 kg ζωντανού βάρους. Συνιστάται η ποσότητα που δίνεται στους νεαρούς χοίρους να είναι γύρω στο 4,5-5% του ζωντανού τους βάρους και να δίνεται σε δύο γεύματα.


*ΤΚ 057A ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (60 kg έως σφαγή)

Το μίγμα είναι σε μορφή συμπηκτών (pellets) και χορηγείται σε παχυνόμενους χοίρους από 60 kg ζωντανού βάρους ως τη σφαγή, σε ποσότητες μέχρι 3,5 - 4% του σωματικού τους βάρους. Η τροφή αυτή είναι υψηλής θρεπτικής αξίας και περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την πάχυνση τους. Χορηγείται κατά βούληση.


*ΤΚ 552 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ειδικό μίγμα για αγριόχοιρους σε μορφή pellets που χορηγείται και σε έγκυες χοιρομητέρες. Στο πρώτο μισό της κυοφορίας χορηγούμε 1-2κιλ ημερισίως/χοιρομητέρα , στο δεύτερο μισό 2-2,5κιλ ημερησίως μέχρι 7 ημέρες πριν τον τοκετό, όπου μειώνεται στο 1κιλ ημερησίως/χοιρομητέρα. Στις θηλαζόμενες χοιρομητέρες δίνεται κατά βούληση και μπορεί να καταναλώνει για κάθε θηλαζόμενο χοιρίδιο 300-400γρ.


*ΤΚ 559 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ

Ειδικό μίγμα για αγριόχοιρους σε μορφή pellets που χορηγείται σε παχυνόμενους αγριόχοιρους πο ζυγίζουν 40κιλά κατά τη σφαγή και σε ποσότητες μέχρι 3-4% του σωματικού τους βάρους. Η τροφή αυτή είναι υψηλής θρεπτικής αξίας και περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την πάχυνσή τους . Χορηγείται κατά βούληση.


ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την NUTRIFARM ABEE, διαθέτει πλήρη σειρά ειδικών προϊόντων για την χοιροτροφία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις στον χοιροτρόφο. Τα ειδικά αυτά προϊόντα του δίνουν τη δυνατότητα να παρασκευάσει μόνος του τις τελικές τροφές.
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2,5% Χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφών χοιροτροφίας, σε ποσοστό 2,5% της τελικής τροφής. Εξισορροπεί την τελική τροφή σε ανόργανα στοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και αμινοξέα.
• ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ : Γάλα όξινο 40/1 - Γάλα όξινο 20/20